Соба за тага • Soba za tagaСОБА ЗА ТАГА - Тоше Проески

Сега се одлучив така,
а уште тебе те сакам.
По една минута бурна,
ти, мојот живот го урна.

А, мракот боли ко лага,
и не знам зошто да станам.
Зар' таа соба за тага
гледа на западна страна!?

Помеѓу врати и прозорци,
на кревет спомени лежат.
Тука се моите чекори,
но, како олово тежат.

Од мене што и да бараш
- Јас сум на адреса стара.

Помеѓу врати и прозорци,
на кревет спомени лежат.
Тука се моите чекори,
но, како олово тежат.

Моја си замка, паднав и спијам.
Сите си мислат дека се кријам.
Нема да пројде само од себе.
Сè ме боли после тебе...

Тука од луѓето бегам,
а, ништо твое јас немам.
Бар твоја сенка да видам,
под твојот шепот да бидам.

А, мракот боли ко лага,
и не знам зошто да станам.
Зар' таа соба за тага
гледа на западна страна!?

Помеѓу врати и прозорци,
на кревет спомени лежат.
Тука се моите чекори,
но, како олово тежат.

Од мене што и да бараш
- Јас сум на адреса стара.

Помеѓу врати и прозорци,
на кревет спомени лежат.
Тука се моите чекори,
но, како олово тежат.

Моја си замка, паднав и спијам.
Сите си мислат дека се кријам.
Нема да пројде само од себе.
Сè ме боли после тебе...
SOBA ZA TAGA - Toshe Proeski

Sega se odluchiv taka,
a ushte tebe te sakam.
Po edna minuta burna,
ti, mojot zhivot go urna.

A, mrakot boli ko laga,
i ne znam zoshto da stanam.
Zar' taa soba za taga
gleda na zapadna strana!?

Pomegju vrati i prozorci,
na krevet spomeni lezhat.
Tuka se moite chekori,
no, kako olovo tezhat.

Od mene shto i da barash
- Jas sum na adresa stara.

Pomegju vrati i prozorci,
na krevet spomeni lezhat.
Tuka se moite chekori,
no, kako olovo tezhat.

Moja si zamka, padnav i spijam.
Site si mislat deka se krijam.
Nema da projde samo od sebe.
Sè me boli posle tebe...

Tuka od lugjeto begam,
a, nishto tvoe jas nemam.
Bar tvoja senka da vidam,
pod tvojot shepot da bidam.

A, mrakot boli ko laga,
i ne znam zoshto da stanam.
Zar' taa soba za taga
gleda na zapadna strana!?

Pomegju vrati i prozorci,
na krevet spomeni lezhat.
Tuka se moite chekori,
no, kako olovo tezhat.

Od mene shto i da barash
- Jas sum na adresa stara.

Pomegju vrati i prozorci,
na krevet spomeni lezhat.
Tuka se moite chekori,
no, kako olovo tezhat.

Moja si zamka, padnav i spijam.
Site si mislat deka se krijam.
Nema da projde samo od sebe.
Sè me boli posle tebe...


Tags: tose toše tugu тугу pomegu lezat tezat odluciv uste cekori lyrics lirics text tekst текст zabavna muzika pesna schlager slager shlager music song забавна песна музика